Oppstart av ny næringsklynge – NCMT

Næringsklyngen NCMT jobber for utvikling av innovative, markedsrettede og bærekraftige materialløsninger innen polymer og kompositt.

Klyngen består av bransjeuavhengige aktører med verdensledende og komplementerende kompetanse.

Bilde hentet fra: www.ncmt.no