Komposittkonstruksjon

FiReCo er et naturlig førstevalg når det kommer til å lede og gjennomføre utviklingsprosjekter som omfatter store lastbærende komposittkonstruksjoner. Våre tjenester omfatter alt fra konsept- og mulighetsstudier til detaljerte og avanserte konstruksjonsanalyser, inklusive dokumentasjon beregnet for godkjennelse i henhold til nasjonale og internasjonale regelverk og forskrifter (f. eks. fra DNVGL, Lloyds og ABS i tillegg til EN-NS, IMO, Kystverket og Vegdirektoratet).

FiReCo utfører alle nødvendige analyser og beregninger for tilnærmet alle typer konstruksjoner bygget i FRP komposittmaterialer. Det være seg: skip, fartøy, bruer, kjøretøy eller tanker for oppdrettsnæringen, for å nevne noen kjerneområder.

Når det kommer til større lastbærende konstruksjoner bygget i fiberarmerte polymerer kan vi tilby følgende analyser:

  • Lineære og ikke-lineære statiske analyser
  • Vibrasjons- og egenverdianalyser
  • Lineære og ikke-lineære dynamiske analyser
  • Blast og sjokk analyser
  • Konstruksjonsfilosofi knyttet til mekaniske egenskaper, styrke, brannbeskyttelse og brannbekjempelse