Borg Plast-Net

Borg Plast-Net. Næringsklynge for plast- og komposittbedrifter i Nedre Glomma region

Borg Plast-Net (BPN) ble etablert i år 2000 og har mer enn 20 medlemsbedrifter som sysselsetter over 500 personer.

Medlemsbedriftene har en samlet omsetning på ca 1,5 milliarder kroner.

Bilde hentet fra: www.borgplast.net