FiReCo

Helt siden 1991 har FiReCo vært en pålitelig partner på ingeniørtjenester innenfor konstruksjon og analyse av lettvektskonstruksjoner.

I dag er FiReCo en ledende bedrift på komposittkonstruksjoner og leverer ingeniørtjenester innenfor mange forretnings- og anvendelsesområder, både i Norge og i utlandet.

Vår kunnskaps- og erfaringsbase omhandler hele verdikjeden: fra inngående kjennskap om bruk av standarder, regelverk og forskrifter, via avanserte statiske og dynamiske konstruksjonsanalyser til moderne produksjonsteknologi. Dette gjør at vi kan tilby pålitelige og kostnadseffektive tjenester til våre kunder. FiReCo kan bidra i alle faser av et prosjekt: fra innledende mulighetsstudier og material evalueringer, via innledende design og konstruksjonsfaser til byggeoppfølging, verifikasjon og sluttdokumentasjon.

Andre områder hvor FiReCo kan tilby ekspertise er innenfor konstruksjon og verifikasjon av militære plattformer, og ikke bare begrenset til komposittmaterialer. FiReCo har kunnskap og erfaring innenfor: sjokk og blast, brann, ekstreme miljølaster, sjødyktighet, kravspesifikasjoner, kontraktsutforming, byggeledelse og testprogrammer for evaluering av krav og måloppnåelse.

Referanselisten, som omfatter mer enn 500 små og store suksessprosjekter, innenfor en rekke markedssegmenter, underbygger bedriftens kapasiteter og gjennomføringsevne.

Vår kunnskap innenfor brannsikkerhet identifiserte et gap innenfor komposittkonstruksjoner. Det var bakgrunnen for dannelsen av vårt datterselskap XFire i 1993.

XFire

XFire tilbyr produkter innen brannsikkerhet til høyhastighetsfartøy, hvor man kombinerer lettvekts brannbeskyttelse med overflater beregnet for «alle dagene det ikke brenner». Så enkelt som det.

XFire fokuserer på å levere brannsikkerhet beregnet på fartøy laget i fiberarmerte polymerkompositter. Alle tilgjengelige systemer er testet i henhold til IMOs forskrifter (FTP koden). De mest vanlige produktene er i tillegg sertifiserte (MED B & D sertifisert).

XFire er en effektiv og pålitelig utviklingspartner som hjelper kundene med å nå både de tekniske og de kommersielle målene. XFire sine produkter dekker ikke alle aspektene ved passiv brannbeskyttelse. Imidlertid, som et 100% datterselskap til FiReCo, har XFire tilgang til FOU kapasiteter, slik at vi sammen med FiReCo kan tilby løsninger for de fleste applikasjoner. Gjennom deltagelse i flere store internasjonale FOU prosjekter har XFire testet hundrevis av potensielle løsninger og materialer som utgjør en betydelig kunnskapsbase.

For hendvendelser ta kontakt med oss.

Vi kan hjelpe deg med

(Engelsk språklig innhold)